Voeding & diëtetiek

Wist je dat voeding van grote invloed is op lichamelijke of psychische klachten?
Dankzij voedingsstoffen kunnen alle onderdelen van het lichaam groeien en functioneren.
Als diëtist help ik je op weg met een persoonlijke voeding naar een goede gezondheid en vitaliteit. Het is niet noodzakelijk maar een huisarts of specialist kan een verwijzing geven.
Een persoonlijk voedings- of dieetadvies kan helpen bij:

  • Spijsverteringsklachten (maag-, darm-, gal- en leverproblemen).
  • Hart- en vaataandoeningen (cholesterolproblemen, hartfalen).
  • Longklachten (o.a. COPD en astma).
  • Diabetes type 1 en diabetes type 2.
  • Vage klachten zoals moeheid en slechte conditie van de huid.
  • Het versterken van het immuunsysteem.
  • Gewrichtsklachten en versterken van de botten.
  • Ondervoeding.
  • Gewichtsproblemen (eetstoornis, ondergewicht of overgewicht).

Wil je hier meer over weten over gezonde voeding, kijk dan naar de wetenschappelijke webinars.

Afspraak maken

Telefonisch kun je een afspraak maken voor een consult. De consulten vinden plaats op dinsdag t/m vrijdag tussen 8.00 tot 18.00 uur.

Ik ben bereikbaar op tel.: 06-53728161. Tijdens de consulten neem ik de telefoon niet op. Probeer het later nog eens of bel tijdens de telefonische bereikbaarheid op maandag t/m vrijdag tussen 12.00 tot 13.00 uur.

Verwijzing
In 2011 is Direct Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) ingevoerd. Het is noodzakelijk om hiervoor een screening uit te voeren. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze screening en/of eisen toch een verwijzing van een (huis)arts.

Afspraak annuleren
Bij het niet nakomen van een afspraak of het annuleren van een afspraak binnen 24 uur, wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Dit bedrag dien je zelf te betalen.

Vergoeding

Ook in 2024 is dieetadvisering door de diëtist weer opgenomen in de basisverzekering voor 180 minuten per kalenderjaar.(Houd wel rekening met het eigen risico van €385,-).

Tijdens het eerste consult (60 minuten) vindt het intake gesprek en voorbereiding behandelplan plaats. Een week later zal in het tweede consult (60 minuten) het voedingsadvies en behandelplan besproken worden. Daarna heb je vanuit de basisverzekering nog recht op 2 consulten van 30 minuten. 

De Voedingsschool heeft contracten met de zorgverzekeraars afgesloten. De factuur wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend.
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt vanuit aanvullende verzekering extra dieetadvisering. Bekijk hiervoor de polis of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Wanneer je behandeld wordt voor Diabetes type 2, COPD (longaandoening) of CVRM (verhoogd risico op hart- en vaatziekten), en de huisarts ketenzorg aanbiedt, kun je op verwijzing dieetadvisering krijgen waarbij het eigen risico niet in rekening wordt gebracht. Voor andere diagnoses, bij andere zorgvraag of wanneer de huisarts geen ketenzorg aanbiedt, wordt dieetadvisering wel met het eigen risico verrekend. Voor dieetadvisering aan kinderen tot 18 jaar geldt het eigen risico niet.

Tarief

Indien er geen sprake meer is van vergoeding, ontvangt de cliënt een factuur. Voor voeding & diëtetiek wordt het tarief van €44,- per 30 minuten gehanteerd.

Voor niet gerelateerde voeding- en diëtetiek consulten worden andere tarieven gehanteerd.