Mindfulness training, wat betekent mindfulness

8 weekse training >>  II  Mindfulness >>  II Vergoeding & tarief >>  II Agenda >>

Alles wat je aandacht geeft, groeit

Mindfulness is niets anders dan het opmerkzaam zijn van wat er zich in het moment aandient zonder oordeel.
Vaak zijn onze gedachten elders dan waar we op dat moment fysiek aanwezig zijn of waar we mee bezig zijn.
Bijvoorbeeld je hebt een bijeenkomst bezocht en op weg naar huis zijn je gedachten nog steeds bezig met dat ‘lastige gesprek’ en de ergernis blijft toenemen. Die mooie zonsondergang merk je niet op.

Door het beoefenen van mindfulness train je jezelf om aandacht te geven in dat wat zich op dat moment aandient. Het opmerken of waarnemen van zowel de innerlijke als de uiterlijke wereld zonder een veroordeling of een stellige mening erover hebben.
Bij het waarnemen van je innerlijke wereld, observeer je de gedachten, de adembeweging, de houding of spanning van het lichaam en de gemoedstoestand. Deze drie aspecten (gedachten, lichamelijke gewaarwording en gemoedstoestand) worden samen ook wel de ‘driehoek van aandacht’ genoemd omdat ze elkaar beïnvloeden.
Bij het waarnemen van wat er allemaal om je heen gebeurt, de uiterlijke wereld, zijn we snel geneigd om te zien of horen wat we graag willen zien of horen. Vaak geven we er ongemerkt al een eigen interpretatie aan of een veroordeling op basis van eerdere ervaringen. Door zo objectief mogelijk te kijken of te luisteren kan het perspectief veranderen en je op dat moment een ander inzicht geven.
De hele wereld, zowel innerlijk als uiterlijk is continu in beweging. Aan de uitspraak ‘er is niets veranderlijker dan een mens’ zou je aan kunnen toevoegen, ‘er is niets veranderlijker dan de mens en zijn omgeving’.

Wat bereik je met het beoefenen van opmerkzaamheid?
Het beoefenen van opmerkzaamheid geeft je de mogelijkheid om beter met lastige of stresssituaties om te gaan. Door het waarnemen of opmerken wat er in die situatie met jezelf en je omgeving gebeurt, schakel je als het ware de automatische piloot uit en krijg je meer keuzes om op een andere manier te handelen.
Je gaat beter focussen en minder piekeren, makkelijker ontspannen en bewuste keuzes maken in plaats van reageren vanuit de automatische piloot. Je leert vaardigheden waarbij je je eigen grenzen en beginnende stressprikkels eerder opmerkt.

Uiteindelijk leidt dit tot minder stress, bewuster leven en meer genieten.